ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 LẦN THỨ V- NHIỆM KỲ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau thời gian tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, vào ngày 01 tháng 11 năm 2019, Chi bộ trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Thanh Văn, phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí đại diện các Ban ngành xã, cùng 23 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ trường được triệu tập về dự Đại hội.   Trong chương trình đại hội đã thảo luận biểu quyết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy, chi bộ đã chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng thực hiện tốt những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình; nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú. Quan tâm đến công tác phát triển đảng. Thực hiện tốt các hoạt động phong trào và chuyên môn nhà trường, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội hội.

Cũng tại đại hội, chi bộ cũng đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 bao gồm các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên được tiếp thu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp mới 02 đảng viên. 100% đảng viên tiếp thu và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ đạt từ 30% theo Điều lệ Đảng…

Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư chi bộ, phó Bí thư chi bộ và đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Có khả năng nắm bắt tình hình, đề xuất biện pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của Chi bộ và Đảng bộ, lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chi ủy chi bộ khóa V- nhiệm kỳ 2020-2022

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ xã Vĩnh Bình Bắc lần thứ XIII

nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội chi bộ trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề để chi bộ tiếp tục phát huy thế mạnh, ưu điểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

BÀI VÀ ẢNH: NTH