Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em 2016: Tuần 1: Từ 10/10/2023 – 20/11/2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Câu 1: Theo Luật trẻ em, cấp độ được coi trọng ưu tiên là cấp độ nào? Những biện pháp bảo vệ của cấp độ này là gì?

A.Bao gồm những biện pháp bảo vệ áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bạo lực, bỏ rơi hoặc đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để phát hiện kịp thời, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại đến cho trẻ em.

B. Bao gồm những biện pháp bảo vệ áp dụng đối với trẻ em và gia đình của trẻ em bị xâm hại để ngăn chặn các hành vi xâm hại; hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ việc chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập với cộng đồng.

C. Coi trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ra tổn hại đến cho trẻ em; kịp thời phát hiện, giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để phục hồi, tái hòa nhập với cộng đồng

D. Ý kiến khác

 Câu 2: Hành vi nào dưới đây được coi là hành vi xâm hại trẻ em?

A. Hành vi gây tổn hại cho trẻ em về thể chất, tâm lý, tình cảm, danh dự, nhân phẩm dưới hình thức bóc lột, bạo lực, mua bán, xâm hại tình dục, bỏ rơi trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác đến trẻ em

B. Hành vi gây tổn hại trẻ em về thể chất, tâm lý, tình cảm.

C. Hành vi bóc lột, bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em.

D. Là các hành vi gây thương tổn

 

Câu 3: Người chăm sóc trẻ em là người:

AĐảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho trẻ em, gồm có người giám hộ của trẻ em.

B. Người nhận chăm sóc trẻ em thay thế hoặc người được giao cho trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em bảo vệ, cấp dưỡng, chăm sóc trẻ eM

C. Cả A, B đều đúnG

D. Không có đáp án nào đúng

 

Câu 4: Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí; có quyền được bình đẳng về cơ hội tham gia hoạt động VH, NT, TDTT, du lịch phù hợp với độ tuổi. Thuộc vào quyền nào của trẻ em trong các quyền dưới đây?

 1. Quyền tài sản
 2. Quyền được GD, học tập và phát triển năng khiếu
 3. Quyền được vui chơi, giải trí
 4. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội

 

Câu 5: Bổn phận của trẻ em đối với gia đình là gì?

 1. Lễ phép, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
 2. Học tập, rèn luyện, gìn giữ nề nếp của gia đình, phụ giúp cho cha mẹ cũng như các thành viên ở trong gia đình những công việc phù hợp với trẻ em.
 3. Thương yêu, quan tâm, chia sẻ tình cảm và nguyện vọng của mình với cha mẹ, các thành viên trong gia đình và dòng họ.
 4. Cả 3 đáp án trên

 

Câu 6: Theo Luật Trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em được hiểu như thế nào?

 1. Việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lôi kéo, ép buộc, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các HV có liên quan đến tình dục.
 2. Hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm, mại dâm dưới mọi hình thức.
 3. Ý kiến khác
 4. Đáp án A và B là đúng

 

Câu 7: Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện của trẻ em;

 1. Trẻ em không được sống cùng cha đẻ mẹ đẻ hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ tiếp nhận, chuyển và giám sát, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em. Nhận định này đúng hay sai?

A: Đúng

B: Sai

 

Câu 8: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; có quyền được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính của mình theo quy định của pháp luật. Nhận định này đúng hay sai?

A: Đúng

B: Sai

 

Câu 9: Quy định về quyền của trẻ em được bí mật đời sống riêng tư?

 1. Trẻ em có quyền được bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, về bí mật cá nhân và về bí mật gia đình, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
 2. Trẻ em có quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào cả và trẻ em phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
 3. Trẻ em được PL bảo vệ về danh dự, NP, uy tín, bảo về về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các loại hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; trẻ em được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái PL đối với các thông tin riêng tư

D: Đáp án A và C đều đúng

 

Câu 10: Theo Luật trẻ em, hiểu như thế nào về “phát triển toàn diện trẻ em”?

 1. Thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức
 2. Mối quan hệ XH của trẻ em
 3. Đáp án A, B đều đúng

D: Không có đáp án nào đúng

 

Câu 11: Theo Luật trẻ em, tháng được quy định là tháng hành động vì trẻ em là tháng nào?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

 

Câu 12: Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em là gì?

 1. Chủ trì, hướng dẫn đăng ký khai sinh, giải quyết vấn đề có liên quan đến quốc tịch của trẻ em, các vấn đề xác định cha, mẹ cho trẻ em
 2. Bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe chất lượng và công bằng tại các cơ sở KBCB theo quy định của PL.
 3. Quản lý, hướng dẫn cho trẻ em sử dụng các thiết bị, đồ chơi trong nhà trường, cơ sở GD khác thuộc thẩm quyền quản lý.
 4. Bảo đảm cho trẻ em được quyền vui chơi, giải trí, hoạt động VH, NT, TDTT, du lịch.

 

Câu 13: Theo Luật trẻ em, hiểu như thế nào về “chăm sóc thay thế?

 1. Tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về để chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi trẻ em không còn có cha mẹ

đẻ

 1. Trẻ em bị ảnh hưởng từ thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm an toàn và lợi ích cho trẻ em.
 2. Tất cả các đáp án trên

 

Câu 14: Bỏ rơi hoặc bỏ mặc trẻ em là HV của cha, mẹ, người chăm sóc cho trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc cho trẻ em. Đúng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai

 

Câu 15: Tôn trọng quyền và DDNP của người khác; chấp hành các quy định về ATGT và trật tự, ATXH; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, BVMT phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. Điều đó là bổn phận của trẻ em đối với:

 1. Quê hương, đất nước
 2. Cộng đồng, xã hội
 3. Bản thân
 4. Gia đình

 

Câu 16: Trẻ em có quyền được bảo vệ về tính mạng, bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển. Thuộc quyền hạn nào của trẻ em?

 1. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
 2. Quyền sống
 3. Quyền vui chơi, giải trí
 4. Quyền được chăm sóc sức khỏe

 

Câu 17: Theo Luật trẻ em, độ tuổi được coi là trẻ em là độ tuổi nào?

 1. Dưới 18 tuổi
 2. Dưới 16 tuổi
 3. Dưới 14 tuổi
 4. Dưới 15 tuổi

 

Câu 18: Trẻ em không đủ các điều kiện để thực hiện được quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần phải có sự can thiệp, hỗ trợ đặc biệt của NN, GĐ và XH để được an toàn, hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Là trẻ em nào?

 1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 2. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 3. Trẻ em khuyết tật
 4. Trẻ em hòa nhập với cộng đồng

 

Câu 19: Quyền của trẻ em khuyết tật là gì?

 1. Được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và các quyền của người khuyết tật theo quy định của PL.

B: Được hỗ trợ, chăm sóc và GD đặc biệt để phục hồi các chức năng, phát triển về khả năng tự lực và hòa nhập với XH.

 1. Cả A và B đều đúng
 2. Không có đáp án nào đúng

 

Câu 20: Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét và đánh giá các hoạt động của CQ, TC, CN có liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất đến cho trẻ em. Đúng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai