TẬP HUẤN  NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ  TÀI LIỆU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ NĂM HỌC 2019-2020

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ TÀI LIỆU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2019-2020. Tham gia tập huấn có tất cả giáo viên đang giảng dạy của nhà trường. Quang cảnh lớp tập huấn Trong một ngày tập... ...
TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Với mục đích giúp giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên, để cập nhật kiến thức, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của huyện. Đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học và phát... ...
TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN II NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN II NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 106/PGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường năm học 2018-2019; Vào ngày 07 tháng 12 vừa qua, cụm chuyên môn số 4 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường lần II, năm học 2018-2019 tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4.... ...
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Từ tháng 10 năm 2018, trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 17/25 giáo viên đang giảng dạy tại trường; các giáo viên lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm: Thi sáng viết sáng kiến nghiệm, phần thi năng lực và phần thi thực hành. Giáo viên tham gia... ...
HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Nhằm khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học; Bên cạnh đó, xây... ...