KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TỰ HÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TỰ HÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

Lượt xem:

Xem chi tiết kế hoạch tại đây: ...
HỌP MẶT CHÁU NGOAN BÁC HỒ GẮN VỚI TUYÊN DƯƠNG CHÁU NGOAN BÁC HỒ XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

HỌP MẶT CHÁU NGOAN BÁC HỒ GẮN VỚI TUYÊN DƯƠNG CHÁU NGOAN BÁC HỒ XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941-15.5.2023) Tuyên dương những gương “Cháu ngoan Bác Hồ” xuất sắc, tiêu biểu của Liên đội. Thời gian: 7h30, ngày 19.5.2023 tại Hội trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4. Hẹn gặp các bạn…. ...
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ĐỘI VỚI CHÚNG EM”

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ĐỘI VỚI CHÚNG EM”

Lượt xem:

Chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023) và kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Liên đội phát động Hội thi trực tuyến “Đội với chúng em” với hình thức trực tuyến qua Google forms. Từ 17h, ngày 05 tháng 5 năm 2023 đến 17h, ngày 12 tháng 5 năm 2023. Liên đội phát động... ...
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TỰ HÀO TRANG SỬ ĐỘI TA”

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TỰ HÀO TRANG SỬ ĐỘI TA”

Lượt xem:

Liên đội phát động cuộc thi trực tuyến với chủ đề “TỰ HÀO TRANG SỬ ĐỘI TA” bằng hình thức trực tuyến. Học sinh tham gia cuộc thi phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi đặc biệt. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm: Kiến thức về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: quá trình hình thành, lịch sử của Tổ chức Đội, những tấm... ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI XÂY DỰNG VIDEO KỂ CHUYỆN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI XÂY DỰNG VIDEO KỂ CHUYỆN

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

15 ...
KẾ HOẠCH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3- NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3- NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

...
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “EM LÀ CHIẾN SĨ NHỎ”

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “EM LÀ CHIẾN SĨ NHỎ”

Lượt xem:

Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 phát động cuộc thi trực tuyến “Em là chiến sĩ nhỏ”, chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021). 1.1. Vòng thi: “Em là chiến sĩ nhỏ” – Nội dung: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Học sinh sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi với nội dung về Quân đội nhân dân Việt... ...
Trang 1 / 3123 »