Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
71/2008/CT-BGDĐT 23/12/2008 Chỉ thị, Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.