Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1467/BGDĐT-GDTC 28/04/2020 Kế hoạch, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
826/SGDĐT-VP 24/04/2020 Chấp thuận cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch
761/SGDĐT-GDTH&GDMN 16/04/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh dạy học cấp tiểu học
1125/BGDĐT-GDTH 31/03/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT
1125/BGDĐT-GDTH 31/03/2020 Văn bản khác, Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
512/SGDĐT-VP 14/03/2020 Công văn, kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh mầm non, tiểu học và THPT
34/PGDĐT 09/03/2020 Công văn, Đẩy mạnh phòng chống dịch covid-19 trong trường học
696/BGDĐT-GDTC 04/03/2020 Công văn, Những việc cần làm để phòng chống covid-19 trong trường học
03/QĐ-THVBB4 25/02/2020 Quyết định, Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
223/TTr-SGDĐT 13/02/2020 Tờ trình,
01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020 Thông tư,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»