TÀI LIỆU INFOGRAPHIC QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW

TÀI LIỆU INFOGRAPHIC QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW

Lượt xem:

CĐCS trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Infographic: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư TW Đảng về về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Thông qua tài liệu sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt... ...
TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

Lượt xem:

Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 giới thiệu đề cương giới thiệu giới dạng tài liệu mã QR: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. ...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Chi tiết văn bản: ...
CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 CỦA CĐCS TH VĨNH BÌNH BẮC 4

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 CỦA CĐCS TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn nhà trường trong bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan nhà trường, góp phần thực hiện tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Công đoàn trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã triển khai hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đạo... ...
CÔNG BỐ BCH CĐCS TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

CÔNG BỐ BCH CĐCS TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Với tinh thần “ĐỔI MỚI-DÂN CHỦ-ĐOÀN KẾT-PHÁT TRIỂN”, Đại hội CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí để lãnh đạo công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm cao mà đại hội... ...
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

Với chủ đề “ĐỔI MỚI-DÂN CHỦ-ĐOÀN KẾT-PHÁT TRIỂN”, đại hội công đoàn cơ sở trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 khai mạc vào lúc 7h30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2023. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng hoạt động, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ... ...
INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Lượt xem:

Chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, hướng đến Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 ĐỔI MỚI-DÂN CHỦ-ĐOÀN KẾT-PHÁT TRIỂN ...
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 6)

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 6)

Lượt xem:

VI. Phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam trong công cuộc đổi mới . 1. Thời kỳ 1986 -1995 Đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế  nhằm phát huy những năng lực và giải phóng tiềm năng sẵn có do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề xướng đã làm chuyển biến nhận thức và hành động trong... ...
Trang 1 / 3123 »