NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Để đánh giá lại những mặt đã làm được, chưa làm được trong năm học 2018-2019, đồng thời kịp thời khen thưởng GV- HS có thành tích trong năm học, vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Đến tham dự lễ tổng kết năm học 2018-2019, có ông Bùi Thanh Văn, Phó... ...
NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Để đánh giá lại những mặt đã làm được, chưa làm được trong năm học 2018-2019, đồng thời kịp thời khen thưởng GV- HS có thành tích trong năm học, vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Đến tham dự lễ tổng kết năm học 2018-2019, có ông Bùi Thanh Văn, Phó... ...
TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN II NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN II NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 106/PGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường năm học 2018-2019; Vào ngày 07 tháng 12 vừa qua, cụm chuyên môn số 4 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường lần II, năm học 2018-2019 tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4.... ...
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC ĐIỂM NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE,  KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN  GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP ĐỘI CHO SAO NHI ĐỒNG KHỐI 3 NĂM HỌC 2018-2019

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC ĐIỂM NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP ĐỘI CHO SAO NHI ĐỒNG KHỐI 3 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Ngày 12/3/2019, tại Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Ban Giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 tổ chức điểm Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe gắn với Lễ kết nạp đội và Chương trình công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên khối Tiểu học hạng măng non cho đội viên khối 4. Đến... ...
TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC TỔ CHỨC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG QUA CÁC BƯỚC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC TỔ CHỨC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG QUA CÁC BƯỚC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Thực hiện chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học. Trường TH Vĩnh Bình Bắc tổ chức chương trình ngoại khóa “Giáo dục an toàn giao thông và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh năm học 2018-2019”. Tại chương trình ngoại khóa, các em học sinh đã được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, trực tiếp thực hành đội... ...