TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

Lượt xem:

Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 giới thiệu đề cương giới thiệu giới dạng tài liệu mã QR: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. ...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Chi tiết văn bản: ...
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Thuận ban hành hướng dẫn số 57/HD-LĐLĐ, ngày 22 tháng 9 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

Liên đoàn lao động Huyện Vĩnh Thuận ban hành kế hoạch số 157/KH-LĐLĐ, ngày 26 tháng 7 năm 2022 về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 ...
MẪU DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS NHIỆM KỲ 2023-2028

MẪU DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS NHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

...
Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 về tổ chức... ...
Trang 1 / 212 »