TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 nằm trên địa bàn ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình Bắc. Địa bàn quản lí của nhà trường thuộc vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, từ đó ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh, khi đến trường. Hiểu được những khó khăn đó, Đoàn từ... ...