TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC TỔ CHỨC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG QUA CÁC BƯỚC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học. Trường TH Vĩnh Bình Bắc tổ chức chương trình ngoại khóa “Giáo dục an toàn giao thông và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh năm học 2018-2019”. Tại chương trình ngoại khóa, các em học sinh đã được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, trực tiếp thực hành đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, các em học sinh được tuyên truyền lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cũng tại chương trình ngoại khóa, nhà trường đã trao tặng gần 90 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 do công ty Honda tài trợ, Qua đó, nâng cao ý thức của phụ huynh học sinh khi đưa trẻ đến trường bằng xe máy, đồng thời là cơ hội để các em trải nghiệm, khắc sâu ghi nhớ Luật an toàn giao thông khi đến trường.