Lê Kim Chi
  • Lê Kim Chi
  • Ban Giám Hiệu
  • phó hiệu trưởng
  • 0945770644
  • lkchi@vinhthuan.edu.vn
Nguyễn Kim Điền
  • Nguyễn Kim Điền
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 02973808384
  • nkdien@vinhthuan.edu.vn