HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ tháng 10 năm 2018, trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 17/25 giáo viên đang giảng dạy tại trường; các giáo viên lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm: Thi sáng viết sáng kiến nghiệm, phần thi năng lực và phần thi thực hành.

Giáo viên tham gia phần thi năng lực

Trong phần thi mô tả sáng kiến, giáo viên mô tả lại một sáng kiến đã thực hiện và có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong năm học 2017-2018. Phần thi năng lực, giáo viên trải qua bài thi viết, gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận bao gồm các nội dung có liên quan quy định trong ngành, xử lý tình huống sư phạm,…Phần thực hành bài giảng được tổ chức tại lớp học;

Phần thi thực hành của giáo viên

Thông qua hội thi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường, giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, mến trẻ và chất lượng chuyên môn; đề xuất những giải pháp đem lại hiệu quả cao hơn cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học trong thời gian tới.