Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2023”

Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2023”

Lượt xem:

...
TÀI LIỆU INFOGRAPHIC QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW

TÀI LIỆU INFOGRAPHIC QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW

Lượt xem:

CĐCS trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Infographic: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư TW Đảng về về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Thông qua tài liệu sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt... ...
TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

Lượt xem:

Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 giới thiệu đề cương giới thiệu giới dạng tài liệu mã QR: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. ...