Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
223/TTr-SGDĐT 13/02/2020 Tờ trình,