Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
766/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/03/2022 Công văn, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
08/PGDĐT-VT 25/01/2022 Công văn, Thông báo thời gian nghỉ tết và một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện
1986/BC-SGDĐT 23/08/2021 Công văn, Báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường
1960/SGDĐT-GDTH&GDMN 23/08/2021 Công văn, Hướng dẫn dạy học trực tuyến cấp tiểu học năm học 2021-2022.
209/PGDĐT 23/08/2021 Công văn, Công văn triển khai hệ thống dạy học trực tuyến
512/SGDĐT-VP 14/03/2020 Công văn, kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh mầm non, tiểu học và THPT
34/PGDĐT 09/03/2020 Công văn, Đẩy mạnh phòng chống dịch covid-19 trong trường học
696/BGDĐT-GDTC 04/03/2020 Công văn, Những việc cần làm để phòng chống covid-19 trong trường học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017