TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA  LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Thực hiện quyết định số 46/QĐ-PGDĐT của Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Thuận về thành lập tổ thẩm định hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tổ thẩm định đã đến và làm việc tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Quang cảnh buổi làm việc Trong buổi làm việc, tổ thẩm định... ...