ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC  TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Sáng ngày 31/5/2021, Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT Kiên Giang đã đến đánh giá chính thức kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Đoàn do đồng chí Trương Hách Nhi Ta, Trưởng phòng GDTH-GDMN làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn đánh giá ngoài có Đồng chí Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng phòng GDĐT Huyện Vĩnh Thuận; Bà... ...
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG  ĐẾN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG ĐẾN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục phổ thông  của Sở GD&ĐT Kiên Giang do thầy Trương Hách Nhi Ta- Trưởng phòng GDTH&GDMN làm trưởng đoàn đã đến đánh giá sơ bộ công tác đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4. Đón đoàn... ...
TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA  LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Thực hiện quyết định số 46/QĐ-PGDĐT của Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Thuận về thành lập tổ thẩm định hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tổ thẩm định đã đến và làm việc tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Quang cảnh buổi làm việc Trong buổi làm việc, tổ thẩm định... ...