TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện quyết định số 46/QĐ-PGDĐT của Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Thuận về thành lập tổ thẩm định hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tổ thẩm định đã đến và làm việc tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong buổi làm việc, tổ thẩm định đã kiểm tra, thẩm định các loại hồ sơ, minh chứng  và báo cáo tự kiểm tra của nhà trường.

Tổ thẩm định đã chia thành các nhóm để kiểm tra các tiêu chuẩn từ 1 đến 5 để kiểm tra các loại hồ sơ, minh chứng, báo cáo tự đánh giá theo thông tư 17/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Thông qua buổi làm việc, đã giúp nhà trường bổ sung, điều chỉnh yêu cầu nội dung các tiêu chí để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đăng kí công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trong tháng 7 tới.

BÀI VÀ ẢNH: NTH