HỌP MẶT CHÁU NGOAN BÁC HỒ GẮN VỚI TUYÊN DƯƠNG CHÁU NGOAN BÁC HỒ XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941-15.5.2023) Tuyên dương những gương “Cháu ngoan Bác Hồ” xuất sắc, tiêu biểu của Liên đội. Thời gian: 7h30, ngày 19.5.2023 tại Hội trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4.

Hẹn gặp các bạn….