KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch của Phòng giáo dục huyện Vĩnh Thuận về tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2023. Vào ngày 02 tháng 10 vừa qua, trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 07/10/2023). Tham dự lễ khai mạc có hơn 250 học sinh của nhà trường.

Tuần lễ học tập suốt đời năm nay được tổ chức với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

 Tại lễ khai mạc, Cô Lê Kim Chi, phó hiệu trưởng nhà trường thay mặt lãnh đạo nhà trường phát biểu khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2023. Bài phát biểu khẳng định “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay được tổ chức rộng rãi trong cả nước với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, trong nhà trường mà còn thúc đẩy các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, các ứng dụng của công nghệ thông tin vào trong việc tự học, tự khai thác tài liệu, tài nguyên trong giảng dạy và học tập; thu thập và tìm kiếm thông tin, qua đó thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời của mọi người.”

Sau chương trình phát động này, xuyên suốt trong tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra các hoạt động như tham quan thư viện trường, tổ chức đọc sách tại thư viện trường, sinh hoạt 15’ đầu giờ bằng đọc sách tại thư viện lớp, tổ chức đọc sách trước lớp và phát động các phong trào thi đua học tốt trong toàn trường. Phát huy các mô hình giáo dục số, truyền thông mạng xã hội,…/.