ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận, được sự thống nhất của BGH nhà trường về tổ chức Đại Hội Liên đội nhiệm kỳ 2018-2019. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, Liên đội trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức thành công Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2018-2019.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có cô Lê Kim Chi, phó hiệu trưởng- chủ tịch công đoàn trường, giáo viên phụ trách các chi đội khối 4-5 cùng hơn 30 bạn đội viên đại diện cho các bạn đội viên trong toàn Liên đội.

Trong chương trình của đại hội, Đại hội đã thông qua và thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018; Phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chỉ huy liên đội bao gồm 9 bạn để tổ chức theo dõi điều hành các hoạt động phong trào công tác Đội trong toàn Liên đội.

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội

Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018-2019 ra mắt trước đại hội

Với sự thành công của Đại hội Liên đội, Trong nhiệm kì 2018-2019, Liên đội trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 sẽ tiếp tục có những thành công, phát huy những thế mạnh, giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh nhiều năm liền.