HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học; Bên cạnh đó, xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2018-2019.

Bộ dụng cụ bảng đa năng của thầy Võ Ngọc Đa

Đồ dùng “magic hat” (chiếc nón kì diệu) của Cô Trần Thị Cẩm Xuyên

 Tham gia hội thi có 21 giáo viên tham gia với 25 bộ sản phẩm dùng cho việc giảng dạy và học tập. các sản phẩm đã thể hiện được tính sáng tạo, công dụng và thẩm mỹ cho việc dạy và học. Sản phẩm dự thi có đủ thể loại như tranh vẽ, mô hình. Nhiều sản phẩm thể hiện tính khoa học cao, hiệu quả áp dụng rất tốt cho nhiều môn học, nhiều bài học như: Sản phẩm Ong tìm chữ của Lê Thị Kim Tuyến, mô hình trò chơi Vui cùng Zíc zắc của thầy Nguyễn Văn Luân, chiếc bảng đa năng của thầy Võ Ngọc Đa, mô hình trò chơi Chiếc nón kì diệu của Trần Thị Cẩm Xuyên, trò chơi học tập của thầy Nguyễn Văn Trí, bộ đồ dùng dạy học Toán của cô Bùi Thị Lý, mô hình trò chơi ném đúng đích của thầy Bùi Văn Vũ, vòng quay kì diệu của Võ Văn Bảo.

Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn những bộ đồ dùng dạy học có hiệu quả để nhân rộng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm đồ dùng tự học và giới thiệu tham dự các hội thi cấp trên.