KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05.6.1911-05.6.2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cách đây 112 năm, ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng thuộc thành phố Sài Gòn – Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình kéo dài 30 năm qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. […] Từ cuộc hành trình của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh là cuộc hành trình đầy gian nan. Nguyễn Tất Thành đã vượt lên chính mình, đi về ánh sáng hướng tới tương lai “không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc”. “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.
“Trích bài viết: Khắc ghi hành trình cứu nước của Bác Hồ, ra sức xây dựng quê hương Vĩnh Thuận đổi mới, phát triển” của Đ/c Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện Vĩnh Thuận.
https://www.kiengiang.dcs.vn/tin-tuc/2023/06/khac-ghi-hanh-trinh-cuu-nuoc-cua-bac-ho-ra-suc-xay-dung-que-huong-vinh-thuan-doi-moi-phat-trien?gidzl=SWTB9nkyRrHm4K8d5ATdK7aGJo4BfZS6OKCVS0kbC5GnGXHtNV5j0sT1II1OfsTKPHHAAJHSWnn57x1cKG&fbclid=IwAR3d65Csw-2y2w67MSZ51PJnACAhedwkmdJbk7ws1Ou0skoL1HpnVO6H0F0