TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO THÔNG TƯ SỐ 20/2018/TT-BGDĐT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận, vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ban giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cho tất cả giáo viên nhà trường.

Toàn thể lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, tất cả giáo viên đã được nghe triển khai nội dung, thực hành đánh giá của Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về mục tiêu ban hành chuẩn, nội dung chính của các tiêu chuẩn, tiêu chí được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên trao đổi, thảo luận các nội dung của buổi tập huấn

Thông qua chương trình buổi tập huấn đã giúp cho giáo viên nhà trường hiểu và nắm được cơ bản nội dung của Thông tư về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Qua đó, mỗi giáo viên phải có biện pháp để nâng cao năng lực của bản thân để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới./.

BÀI VÀ ẢNH: NTH