TỔ CHỨC TẬP HUẤN NỘI DUNG GIÁO DỤC STEM TẠI ĐƠN VỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-PGDĐT ngày 14/9/2023 của Phòng giáo dục Đào tạo Vĩnh Thuận (GDĐT) về Kế hoạch tổ chức tập huấn nội dung giáo dục STEM cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên của trường về nội dung giao dục STEM cấp tiểu học.

Cô Lê Kim Chi, Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục STEM

Qua 2 ngày tập huấn, đội ngũ giáo viên nhà trường đã hiểu mục tiêu của chương trình giáo dục STEM chính là: Phát triển năng lực và nhận thức về khoa học – công nghệ cho thế hệ tương lai. Nghiên cứu, đổi mới và phát triển phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học trên lớp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018

Trong năm học 2023-2024 được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo, Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 chọn khối lớp 3 để thực hiện tích hợp nội dung giáo dục STEM vào các môn học. Đến năm học 2024-2025 trường tiếp tục thực hiện các khối lớp còn lại.