TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH 85-QĐ/TW NGÀY 07.10.2022 VÀ QUY ĐỊNH 99-QĐ/TW NGÀY 27.10.2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 23.9.2023, BCH CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề công đoàn tuyên truyền hai quy định: Quy định 85-QĐ/TW ngày 07.10.2022 của Ban Bí thư TW Đảng và quy định 99-QĐ/TW ngày 27.10.2023 của Ban chấp hành TW Đảng.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch CĐCS triển khai nội dung các quy định

Chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thanh Hà, UV BCH LĐLĐ huyện, Chủ tịch CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 triển khai, 27 đoàn viên công đoàn (đạt 100%) tham dự nghe triển khai. Trong chương trình buổi sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên công đoàn cơ sở nhà trường đã được nghe triển khai các nội dung cơ bản của Quy định 85-QĐ/TW ngày 07.10.2022 của Ban Bí thư TW Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và quy định 99-QĐ/TW ngày 27.10.2023 của Ban chấp hành TW Đảng quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng. Thông qua đó, đoàn viên công đoàn biết được lý do Ban bí thư TW Đảng ban hành các quy định, những nội dung mà các cán bộ, đảng viên cần thực hiện khi tham gia sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, những lưu ý khi sử dụng Cờ Đảng tại cơ quan, nhà riêng,…

Bên cạnh việc tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề trực tiếp, CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã thiết kế poster mã hóa QR tài liệu tuyên truyền quy định 85-QĐ/TW ngày 07.10.2022 và quy định 99-QĐ/TW ngày 27.10.2023, thiết kế bộ infographic quy định 85-QĐ/TW ngày 07.10.2022 của Ban bí thư TW Đảng. Đăng tải tài liệu trên các trang mạng xã hội của Công đoàn như website, fanpage facebook, zalo official, chuyển tài liệu qua nhóm CĐCS đến từng đoàn viên công đoàn.

Đoàn viên công đoàn truy cập tài liệu đã được mã hóa QR code

Thông qua các nội dung thực hiện, đã giúp cho đoàn viên CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 hiểu sâu sắc những nội dung của các quy định, từ đó thực hiện đúng các quy định, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.