TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 55/PGDĐT-TC ngày 04/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Vào ngày 15/9/2019, Ban giám hiệu phối hợp cùng Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Toàn thể hội nghị

Tại hội nghị, đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2018-2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm. Hội nghị cũng đã nghe công khai các nội dung theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Thầy Nguyễn Kim Điền, Hiệu trưởng nhà trường,

thông qua các báo cáo trong chương trình hội nghị

          Cũng trong chương trình hội nghị, BCH Công đoàn cơ sở thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả khen thưởng cuối năm học, dự thảo kế hoạch phong trào thi đua năm học mới, đồng thời thông qua biểu điểm thi đua trong năm học 2019-2020.

Tại hội nghị cũng đã thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của năm học đối với cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Đây là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức nhà trường phấn đấu trong hoạt động dạy và học để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2021 gồm 3 đồng chí là đồng chí Thái Văn Sù- trưởng ban TTND, đồng chí Võ Ngọc Đa, đồng chí Võ Văn Bảo.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021

Trên cơ sở các nội dung của Hội nghị năm học 2019-2020, tất cả cán bộ, giáo viên, viên chức nhà trường đã cam kết và chính là mục tiêu để từng cá nhân, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

BÀI VÀ ẢNH: NTH