TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 15/10/2023, Ban chấp hành CĐCS và lãnh đạo Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 phối hợp tổ chức hội nghị viên chức năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị có đầy đủ 27/27 viên chức, người lao động của nhà trường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm.

Toàn thể hội nghị

Hội nghị cũng đã thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của năm học bao gồm các chỉ tiêu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn trong năm học 2023-2024. Quyết tâm đảm bảo chất lượng học sinh, học sinh hoàn thành chương trình lớp học cùng các chỉ tiêu quan trọng khác…Những chỉ tiêu là cơ sở để cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu, quyết tâm trong hoạt động dạy và học để hoàn thành nhiệm vụ năm học mới. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung, tiêu chí thi đua thực hiện trong năm học 2023-2024. Một nội dung quan trọng của hội nghị là đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 với 3 thành viên do Ông Danh Nghĩa làm Trưởng ban.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ

          Với sự thành công của hội nghị viên chức năm học 2023-2024, nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ dạy và học trong năm học này.