TÀI LIỆU INFOGRAPHIC QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW

Lượt xem:

Đọc bài viết

CĐCS trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Infographic: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư TW Đảng về về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
Thông qua tài liệu sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022, từ đó có những hành động, việc làm đúng đắn trên không gian mạng, trên các trang mạng xã hội.
Xin trân trọng giới thiệu!