GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN: CÔ LÊ KIM CHI, NGƯỜI QUẢN LÝ TẬN TÂM

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN: CÔ LÊ KIM CHI, NGƯỜI QUẢN LÝ TẬN TÂM

Lượt xem:

Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4, đã có rất nhiều cố gắng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện: đẩy mạnh việc thực hiện ba cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương... ...