NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

NHÀ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Để đánh giá lại những mặt đã làm được, chưa làm được trong năm học 2018-2019, đồng thời kịp thời khen thưởng GV- HS có thành tích trong năm học, vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Đến tham dự lễ tổng kết năm học 2018-2019, có ông Bùi Thanh Văn, Phó... ...
TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA  LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Lượt xem:

Thực hiện quyết định số 46/QĐ-PGDĐT của Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Thuận về thành lập tổ thẩm định hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tổ thẩm định đã đến và làm việc tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Quang cảnh buổi làm việc Trong buổi làm việc, tổ thẩm định... ...
HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 NĂM HỌC 2017-2018

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

...
PHẦN THI THỰC HÀNH PHỤ TRÁCH SAO GIỎI CẤP TỈNH

PHẦN THI THỰC HÀNH PHỤ TRÁCH SAO GIỎI CẤP TỈNH

Lượt xem:

...
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2017-2018

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

...
HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 NĂM HỌC 2016-2017

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

  ...
HÌNH ẢNH TỔ CHỨC HỘI XUÂN NĂM 2019

HÌNH ẢNH TỔ CHỨC HỘI XUÂN NĂM 2019

Lượt xem:

...
HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

...
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO THÔNG TƯ SỐ 20/2018/TT-BGDĐT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO THÔNG TƯ SỐ 20/2018/TT-BGDĐT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018

Lượt xem:

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận, vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ban giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cho tất cả giáo viên nhà trường. Toàn thể lớp tập huấn Tại lớp tập huấn, tất cả giáo viên đã... ...
Trang 1 / 3123 »